Privacyverklaring

Welke gegevens slaan wij wanneer en waar op

Hondenuitlaatservice De Kwispelbus, gevestigd aan Zwarteweg 80, 8017AZ Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

http://www.dekwispelbus.nl/

Zwarteweg 80, 8017AZ Zwolle

0629424214

Jos Wildeman is de Functionaris Gegevensbescherming van De Kwispelbus. Hij is te bereiken via info@dekwispelbus.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kwispelbus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Deze gegevens worden enkel verwerkt wanneer u deze aan ons versterkt door middel van het gebruik van ons contactformulier.

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De volgende gegevens houden wij bij wanneer u onze site gebruikt. Deze gegevens worden enkel gebruikt om het gebruik van de site te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren. Deze gegevens worden vergaard door middel van Google Analytics en zijn niet gebonden aan een specifiek persoon: gegevens over uw activiteiten op onze website, uw soort internetbrowser en het apparaat type.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekwispelbus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Kwispelbus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • De Kwispelbus analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Kwispelbus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kwispelbus) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Kwispelbus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen specifiek bewaartermijn voor de door u via de contactformulier opgegeven persoonsgegevens. De door u opgegeven persoongegevens worden niet lokaal opgeslagen indien er na contact geen vervolgafspraken plaatsvinden. Indien u een klant van de Kwispelbus wordt, worden uw persoonsgegevens vastgelegd in een contract en zullen deze gegevens bewaard worden zolang u een klant bent van de Kwispelbus. Indien u op de wachtlijst wordt gezet voor een plek bij de Kwispelbus, zullen uw gegevens bewaard worden tot wij contact met u opnemen over een mogelijke plek voor uw hond of tot het moment waarop u ons raadpleegt en verzoekt om de gegevens te verwijderen. De Kwispelbus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Kwispelbus gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Kwispelbus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekwispelbus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Kwispelbus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kwispelbus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw contactgegevens worden bij ons enkel op de mailserver van Hostnet en Google opgeslagen. Indien u een klant van De Kwispelbus bent, worden uw gegevens in een fysiek contract genoteerd en lokaal opgeslagen voor factureringsdoeleinden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dekwispelbus.nl